Het Brakenkerkje

Een stukje geschiedenis van het Brakenkerkje.

In 1802 werd de oude dorpskerk van Obdam toegewezen aan de katholieken. De Obdamse protestanten zaten toen zonder kerkgebouw. Jacob Unico Willem van Wassenaer kocht het woonhuis van baljuw Floris Swart en liet dit inrichten tot kerk en pastorie en stelde het ter beschikking van de protestanten van Obdam. De graaf hield kerk en pastorie echter wel in eigendom. In 1881 bouwde men tegenover het kerkje van Jacob Unico Willem van Wassenaer het thans nog bestaande kerkje aan de Braken. Graaf Bentinck was destijds bereid de stichtingskosten van het nieuwe kerkje met de bijbehorende pastorie op zich te nemen. In ruil hiervoor wilde hij een stevige vinger in de kerkelijke pap van de hervormde gemeenschap van Obdam. Nadat het kerkbestuur te kennen had gegeven hier niet zoveel voor te voelen, beperkte de graaf zijn bijdrage in de bouwkosten tot f 1000,- en een bijdrage aan het levensonderhoud van de dominee.

Uit: Koenis, Piet. De HEREN van het DORP. Stichting Oud Obdam-Hensbroek, 1997